قسمت آسیایی Archives | هاوس بیز

Photo
کد
املاک نوساز
نوع ملک
واحد
مساحت
ناحیه
Price
2,688,000 USD
دسترسی آسانلوکسمرکز شهر
40198
آپارتمان
20
m2
Kadiköy
2,688,000 USD
475,307 USD
دسترسی آسانسرمایه گذاریمرکز شهر
40176
آپارتمان
348
54300 m2
Kadiköy
475,307 USD
1,740,000 USD
چشم انداز دریادسترسی آسانلوکس
40090
آپارتمان
184
25000 m2
Kadiköy
1,740,000 USD
950,000 USD
چشم انداز جنگلدسترسی آسانفضای سبز
29341
آپارتمان
406
70000 m2
uskudar
950,000 USD
843,063 USD
دسترسی آسانفضای سبز
27866
آپارتمان
554
m2
Kadkoy
843,063 USD
0 USD
چشم انداز دریالوکس

Address Hausآپارتمان فوق لوکس در منطقه اسکودار

Üsküdar/istanbul
کل واحدها 320
تاریخ تحویل
27770
آپارتمان
320
150000 m2
Üsküdar
0 USD
3,077,391 USD
چشم انداز دریافضای سبز
27556
آپارتمان
163
5400 m2
Maltepe
3,077,391 USD
930,531 USD
چشم انداز دریادسترسی آسان
27507
آپارتمان
268
21800 m2
Maltepe
930,531 USD
1,721,957 USD
چشم انداز دریالوکس
27437
آپارتمان
253
12000 m2
Maltepe
1,721,957 USD
1,757,787 USD
دسترسی آسانفضای سبز
27356
آپارتمان
526
27000 m2
Ümraniye
1,757,787 USD
1,572,313 USD
سرمایه گذاریفضای سبز
27253
آپارتمان
1083
155000 m2
Kadikoy
1,572,313 USD
613,539 USD
بالکن دارچشم انداز دریادسترسی آسان
27183
آپارتمان
975
46000 m2
kartal
613,539 USD
Persian