قسمت آسیایی – هاوس بیز

تصویر
کد
املاک نوساز
نوع ملک
واحد
مساحت
ناحیه
قیمت
86.300 USD
دسترسی آسانفضای سبز
27866
آپارتمان
554
m2
Kadkoy
86.300 USD
0 USD
چشم انداز دریالوکس

Address Hausآپارتمان فوق لوکس در منطقه اسکودار

Üsküdar/istanbul
کل واحدها 320
تاریخ تحویل
27770
آپارتمان
320
150000 m2
Üsküdar
0 USD
315.016 USD
چشم انداز دریافضای سبز
27556
آپارتمان
163
5400 m2
Maltepe
315.016 USD
95.254 USD
چشم انداز دریادسترسی آسان
27507
آپارتمان
268
21800 m2
Maltepe
95.254 USD
176.268 USD
چشم انداز دریالوکس
27437
آپارتمان
253
12000 m2
Maltepe
176.268 USD
179.935 USD
دسترسی آسانفضای سبز
27356
آپارتمان
526
27000 m2
Ümraniye
179.935 USD
160.949 USD
سرمایه گذاریفضای سبز
27253
آپارتمان
1083
155000 m2
Kadikoy
160.949 USD
62.805 USD
بالکن دارچشم انداز دریادسترسی آسان
27183
آپارتمان
975
46000 m2
kartal
62.805 USD
78.101 USD
چشم انداز جنگلچشم انداز دریادسترسی آسان
26343
آپارتمان
360
14500 m2
kartal
78.101 USD
23.732 USD
چشم انداز دریادسترسی آسان
26277
آپارتمان
306
18000 m2
Kartal
23.732 USD
177.778 USD
دسترسی آسانسرمایه گذاریکنار دریا

koz hausLuxury residence with Home office in Kadikoy

kadikoy/istanbul
کل واحدها 280
تاریخ تحویل
26096
آپارتمان
280
8300 m2
kadikoy
177.778 USD
96.548 USD
چشم انداز دریادسترسی آسان
25703
آپارتمان
262
7000 m2
kartal
96.548 USD
Persian