مال تپه Archives | هاوس بیز

Photo
کد
املاک نوساز
نوع ملک
واحد
مساحت
ناحیه
Price
3,077,391 USD
چشم انداز دریافضای سبز
27556
آپارتمان
163
5400 m2
Maltepe
3,077,391 USD
930,531 USD
چشم انداز دریادسترسی آسان
27507
آپارتمان
268
21800 m2
Maltepe
930,531 USD
1,721,957 USD
چشم انداز دریالوکس
27437
آپارتمان
253
12000 m2
Maltepe
1,721,957 USD
Persian