انواع اجازه کار در ترکیه | هاوس بیز

انواع اجازه کار در ترکیه

اجازه کار در ترکیه برای مدت مشخص

بر اساس توافقات دو جانبه یا چند جانبه ای که ترکیه یکی از طرفین آن باشد ، اجازه کار با زمان محدود از زمان ارائه تا حداکثر یکسال معتبر خواهد بود ، که این دوره با در نظر گرفتن وضعیت کسب و کار ، تحولات در زندگی کارگر ، تغییرات اوضاع اقتصادی و کاری مرتبط با استخدام ، با توجه به مدت اجازه اقامت خارجیان و مدت قرارداد کاری به کار در یک محل خاص یا شرکت خاص و یا در یک کار خاص می پردازند .

این وزارتخانه قادر است با در نظر گرفتن شهرستان محل کار ، وضعیت جغرافیایی و مرزهای اداری اجازه کار را محدود به مکان و منطقه خاص نماید .

در صورت اعمال این قانون ، وزارتخانه موظف است اطلاعات لازم را در اختیار مقامات مربوطه و دارندگان اجازه کار قرار دهد .

پس از پایان مدت زمان قانونی یک سال از زمان صدور مجوز ، امکان تمدید آن تا سه سال به شرط کار در محل کار قبلی یا مشابه و در همان شغل سابق وجود دارد .

پس از پایلان دوره سه ساله نیز امکان تمدید یک سال دیگر در صورت فعالیت در همان حرفه یا در همان شرکت بسته به انتخاب شخص وجود دارد .

در صورت مراجعه همسر و فرزندان تحت کفالت دارندگان اجازه کار به ترکیه، جهت کار و داشتن اقامت بدون وقفه بالای پنج سال ، به ایشان نیز اجازه کار اعطا خواهد شد .

اجازه کار مستقل در ترکیه

وزارت خانه در صورتی اقدام به ارائه اجازه کار مستقل به خارجیان می دهد که پیشه آنها از دیدگاه قوانین وزارت کار ترکیه قانونی بوده و به مدت حداقل پنج سال بدون وقفه کار و اقامت کرده باشند و شغل آنها تاثیر مثبتی در اشتغالزایی و اقتصاد این کشور داشته باشد .

جهت ارزیابی اثرات شغل مربوطه بر اشتغال زایی ، نظرات مراجع قانونی مربوطه مد نظر گرفته می شود . با توجه به این واقعیت که داشتن حداقل پنج سال اقامت و کار بدون وقفه جهت حصول این شکل مجوز کار الزامیست ، شواهد و مدارک مربوط به آن باید به تایید پلیس برسد . این مدارک باید به همراه سایر مدارک مورد نیاز توسط متقاضی جهت دریافت این شکل از مجوز کار به وزارتخانه ارائه گردد.

در زمان ارزیابی مدت زمان اقامت پنج ساله متقاضی ، زمانهای صرف شده جهت تحصیل جزو سنوات محسوب نمی شود . در عین حال مدت زمان تحصیل همسر و فرزندان متقاضی در صورتیکه به همراه وی به ترکیه آمده و در این مدت در کنار او زندگی و تحصیل کرده باشند برای ایشان جزو سنوات محسوب خواهد شد .

مدت زمان اعتبار اجازه کار مستقل از سوی وزارت امور خارجه و با توجه به قوانین اقامت اتباع خارجه کشور ترکیه مشخص می شود .

مدت زمان اعتبار اجازه کار مستقل بر اساس مدت اجازه اقامت قانونی افراد بوده و در صورت هرگونه تغییر در قوانین تغییر خواهد کرد .

در صورتیکه تمدید اجازه کار مستقل و اقامت از سوی پلیس مورد تایید نباشد مراتب باید به اطلاع وزارتخانه مربوطه برسد .

خارجیان که واجد شرایط اخذ اجازه کار مستقل هستند ، باید درخواس خود را مبنی بر اعطای اجازه کار مستقل ارائه داده و مجوز های لازمه را اخذ نمایند.

گواهینامه مربوط به درخواست اجازه کار مسقل از زمان صدور دارای سه ماه اعتبار است . خارجیانی که واجد شرایط اخذ اقامت کار مستقل هستند باید بعد از تاسیس محل کار مناسب ، نامهای جهت ثبت رسمی نام تجاری خود به وزارتخانه ارائه دهند .

اجازه کار برای مدت نا معلوم در ترکیه

بر اساس توافقات دو جانبه یا چند جانبه ای که ترکیه یکی از طرفین آن باشد ، خارجیانی که مدت اقامت قانونی آنها به شکل بدون وقفه بالای هشت سال باشد ، یا در مجموع شش سال سابقه کار در ترکیه داشته باشند می توانند بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی بازار کار و چگونگی زندگی و کسب و پیشه ، با اجازه مقامات مربوطه به اخذ اجازه کار بدون محدودیتهای مکانی ، جغرافیایی یا حرفه ای یا مدنی نائل آیند .

با توجه به این واقعیت که داشتن اقامت قانونی حداقل به مدت هشت سال الزامی می باشد ، صحت این موضوع باید از طریق مراجع قانونی و پلیس تایید گردد. این مدارک باید به همراه سایر مدارک مورد نیاز جهت اخذ اجازه کار بدون زمان به وزارتخانه ارائه گردد.

با توجه به قانون داشتن حداقل 8 سال اقامت قانونی بدون وقفه ، مدت زمان اقامت طی شده بابت تحصیل جزو سنوات محسوب نمی گردد. با این حال مدت زمان اقامت تحصیلی همسر و فرزندان متقاضیان خارجی که در زمان اقامت کاری متقاضی در ترکیه زندگی کرده و مشغول تحصیل بوده اند پس از پایان دوره تحصیل جزو سنوات محسوب می گردد.

از آنجایی که متقاضیان خارجی دریافت اجازه کار با مدت نا معلوم باید شش سال سابقه کار مفید در ترکیه ارائه دهند ، مدارک و مستندات مربوط به این سوابق باید پس از تایید در مراجع ذی صلاح قانونی وزارت کار و اداره امنیت در زمان درخواست به وزارتخانه مربوطه ارائه گردد.

دوره اقامت خارجیان که دارای مجوز کار بدون زمان در ترکیه هستند ، با توجه به قوانین مربوط به اقامت خارجیان و توریسم کشور ترکیه و توسط وزارت امور خارجه تعیین می گردد.

مدت زمان اعتبار مجوز کار بدون مدت ، با توجه به مدت زمان اجازه اقامت شخص مشخص می گردد مگر اینکه تغییری در وضعیت حاصل شود .

در صورتیکه مقامات پلیس به هر دلیل با تمدید مدت اقامت یا اجازه کار مخالفت داشته باشند مراتب باید به اطلاع وزارتخانه برسد .

استثنائات اجازه کار در ترکیه

بر اساس توافقات دو جانبه یا چند جانبه ای که ترکیه یکی از طرفین آن باشد ، در صورتیکه کار و حرفهای خارج از قوانین ملی ترکیه نباشد و با مقررات خدمات حرفهای مطابق باشد ، اجازه کار به متقاضیان خارجی میتواند مستقل از شرایط ذکر شده در قوانین بالا و با در نظر گرفتن نظرات مقامات ذی صلاح صورت پذیرد .

موارد استثنائ به شرح زیر است :

خارجیانی که با شهروندان ترکیه ای ازدواج کنند درصورتیکه این ازدواج قانونی بوده و ایشان در تعهد و تاهل با همسر خود بوده و در کشور ترکیه اقامت گزینند. می توانند فارغ از مدت اقامت خود در ترکیه ، جهت اخذ اجازه کار مستقل اقدام نمایند .
اگر ازدواج قبل از سه سال خاتمه یابد ، این ازدواج به عنوان یک ازدواج جهت زندگی زناشویی زیر سوال رفته و در نتیجه اجازه کار نامعتبر خواهد شد .

خارجیانی که موفق به اخذ اجازه کار مستقل به واسطه ازدواج شده اند و ازدواج آنها پس از سه سال خاتمه یافته است ، با در نظر گرفتن مدت کار و اقامت قانونی در ترکیه اجازه کار خواهند یافت .
3-مفهوم خارجیان مقیم از دیدگاه وزارت امور خارجه به افرادی اتلاق می گردد که بی از سه سال از ازدواجشان در ترکیه گذشته و از همسر ترک خود دارای فرزند می باشند ، اجازه کار فرزندان این افراد که حاصل ازدواج آنها با همسری ترک است ، بدلیل حقیقی بودن ازدواج بعد از پایان سه سال و جدایی ، شامل استثنائات می شود ، اگر که مابقی دوران اقامت قانونی باشد .

افرادی که تابعیت ترکیه را از دست داده اند در صورتیکه شامل بندهای 19 ، 27 و 28 قانون شهروندی شماره 403 کشور ترکیه گردند ، در صورتیکه شواهد کافی پیرامون چگونگی اقامت خود در زمان درخواست از وزارتخانه ارائه دهند می توانند شامل استثنائات اخذ اجازه کار باشند .
خارجیانی که دوران تحصیل خود را در کشور ترکیه گذرانده و در ترکیه فارغ التحصیل شده باشند ، در صورتیکه به واسطه قوانین کشور خود به سن بلوغ رسیده باشند ، همچنین خارجیانی که در ترکیه به دنیا آمده یا قبل از رسیدن به سن بلوغ تصویب شده در کشور مبدا به ترکیه آمده و از یکی از دانشگاه ها ، کالج ها یا مراکز فنی حرفه ای آن فارغ التحصیل شده باشند ، می توانند طبق قانون استثنائات در صورت ارائه شواهد کافی پیرامون دوران اقامت خود ، برای کسب اجازه کار به وزارتخانه اقدام کنند.
خارجیانی که در چهارچوب قانون تابعیت شماره 2510 قرار بگیرند ، خارجیانی که با توجه به قانون 2510 پناهنده ، مهاجر و یا خانه بدوش باشند و در خواست اجازه کار داشته باشند ، در صورتیکه شواهد کافی در زمان ارائه درخواست به وزارتخانه ارائه دهند ، استثنائا می توانند اجازه کار بگیرند .
شهروندان کشور های اتحادیه اروپا به همراه همسر و فرزندانشان ، در صورتیکه ساکنین فعلی این کشور ها نباشند می توانند درخواست اجازه کار با توجه به استثنائات داشته باشند .
خارجیانی که به واسطه ا سفارتخانه ها ، کنسولگری ها یا موسسات بین المللی در ترکیه حضور دارند همچنین همسر و فرزندانشان ، دیپلمات ها ، پرسنل اداری و فنی سفارخانه ها و کنسولگریها و موسسات بین المللی و همسر و فرزندانشان در ترکیه در صورتیکه در چهاچوب توافقات دو جانبه باشد می توانند با توجه به مدت انتصابشان در سمت فوق طبق قانون استثنا ئات متقاضی اجازه کار باشند .
اگر اتباع خارجی جهت انجام فعالیتهای علمی یا فرهنگی برای مدتی بیش از یک ماه و برای فعالیت های ورزشی برای مدتی بیش از چهار ماه در ترکیه اقامت داشته و در خواست اجازه کار کنند در صورتیکه در طول این مدت در ترکیه بمانند می توانند استثنائا متقاضی اجازه کار باشند .
خارجیانی که شامل وضعیت پرسنل کلیدی باشند . افرادی که به عنوان پرسنل کلیدی جهت کار در پروژه های ساختمانی یا کسب و کار و خدمات یا بهره برداری از یک پروژه با توجه به قراردادها و مناقصات وزارتخانهای ، می توانند استثنائا متقاضی اجازه کار باشند .
اجازه کار اساتید شاغل در مدارس که تحت پوشش سفارتخانه یا کنسولگری،اتباع خارجی که به سفارش نهاد های فرهنگی یا موسسات مذهبی در ترکیه مشغول به کارند . مربیان خارجی که در چهار چوب سفارتخانه یا کنسولگری خود در ترکیه فعالند ، مقامات نهاد های فرهنگی کشور های خارجی در ترکیه ، مقامات مذهبی یا موئسسان خارجی مکانهای مذهبی نیز میتوانند تحت پوشش قانون استثنائ دریافت اجازه کار باشند .
اخذ مجوز در این موارد باید از طریق وزارت امور خارجه صورت پذیرد .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

فارسی