کوچوک چکمجه Archives | هاوس بیز

Photo
کد
املاک نوساز
نوع ملک
واحد
مساحت
ناحیه
Price
249,800 USD
بالکن دارفضای سبزلوکس
42233
آپارتمان
390
18584 m2
Kuçukçekmece
249,800 USD
0 USD
آماده تحویلدسترسی آسانسرمایه گذاری

بسفروس هاوسعمارت ویلایی بسیار لوکس در منطقه کوچوکچکمجه استانبول

Kuçukçekmece /Istanbul
کل واحدها 2796
تاریخ تحویل آماده سکونت
42073
آپارتمان
2796
246000 m2
Kuçukçekmece
0 USD
340,000 USD
بالکن داردسترسی آسانمرکز شهر
39688
آپارتمان
150
8000 m2
Küçükçekmece
340,000 USD
452,000 USD
بالکن دارسرمایه گذاریفضای سبز
30205
آپارتمان, ویلا
m2
Küçükçekmece
452,000 USD
2,972,000 USD
سرمایه گذاری
25785
آپارتمان
50000 m2
Küçükçekmece
2,972,000 USD
0 USD
بالکن دارچشم انداز جنگلچشم انداز دریا

هیون هاوسرزیدانس رویایی کنار دریاچه در کوچوک چکمجه

Küçükçekmece/İstanbul
کل واحدها 408
تاریخ تحویل آماده اسکان
20925
آپارتمان
408
30000 m2
Küçükçekmece
0 USD
223,000 USD
چشم انداز جنگلدسترسی آسانسرمایه گذاری

کلس هاوسرزیدانس با موقعیت عالی برای سرمایه گذاری

Küçükçekmece/İstanbul
کل واحدها 498
تاریخ تحویل دسامبر 2021
23613
آپارتمان, آفیس, مغازه
498
23000 m2
Küçükçekmece
223,000 USD
200,000 USD
آماده تحویلدسترسی آسانمناسب برای خانواده

دلوکسیا هاوسرزیدانس لاکچری کنار دریاچه در باهچه شهیر

Bahçeşehir/İstanbul
کل واحدها 178
تاریخ تحویل آماده اسکان
23042
آپارتمان
178
m2
Bahçeşehir
200,000 USD
0 USD
بالکن داردسترسی آسانفضای سبز

نکست هاوسرزیدانس با موقعیت عالی در کوچوک چکمجه

Küçükçekmece/İstanbul
کل واحدها 538
تاریخ تحویل آماده اسکان
22906
آپارتمان
538
16000 m2
Küçükçekmece
0 USD
0 USD
آماده تحویلبالکن دارچشم انداز جنگل

جننت هاوسفروش ملک در استانبول با منظره رویایی دریاچه

Küçükçekmece/Istanbul
کل واحدها 408
تاریخ تحویل آماده برای سکونت
15139
آپارتمان
408
30328 m2
Küçükçekmece
0 USD
0 USD
آماده تحویلپروژه هیبریددسترسی آسان

نیوو هاوسخرید خانه در استانبول با مزیت درآمد اجاره ای بالا

Küçükçekmece/Istanbul
کل واحدها 1418
تاریخ تحویل آماده برای سکونت
15981
آپارتمان, هوم آفیس
1418
42000 m2
Küçükçekmece
0 USD
0 USD
قیمت مناسب

آدرس هاوسخرید ملک در استانبول ترکیه مناسب برای خانواده

Küçükçekmece/Istanbul
کل واحدها 394
تاریخ تحویل
16930
آپارتمان
394
22200 m2
Küçükçekmece
0 USD
فارسی