مالیات سود حاصل از فروش ملک در ترکیه

مالیات سود حاصل از فروش ملک در ترکیه

مالیات سود حاصل از فروش ملک در ترکیه در واقع  با حق باطل کردن تمبر 2/2 درصدی که خریدار و فروشنده پرداخت میکنند ندارد و مساله ای کاملا جداگانه است.

اگر تصمیم بگیرید که از 5 سال پس از خرید منزل خود در ترکیه آن را بفروشید اگر مطمئن نیستید پیشنهاد میکنیم که این تاریخ را در سند ترکی (تاپو) چک کنید- باید به هنگام فروش ملک خود با توجه به سود به دست آمده مبلغی را به عنوان مالیات پرداخت کنید. این مالیات به عنوان مالیات بر سرمایه به دست آمده شناخته میشود و مقدار آن با توجه به هزینه ی فروش ملک و ارزش واقعی ملک به دست می آید- مقدار سود به دست آمده از فروش در واقع همان مالیات بر سرمایه به دست آمده میباشد.

این نرخ به صورت مشابه با نرخ مالیات بر درآمد محاسبه شده است، اما با مقادیر متفاوت:

  • سود کمتر از 6 هزار لیر، شامل این مالیات نمیشود
  • سود بین 6 هزار و 7 هزار لیر، شامل 15 درصد مالیات میشود
  • سود بین 7 هزار و 18 هزار لیر، شامل 25 درصد مالیات میشود
  • سود بین 18 هزار تا 40 هزار لیر، شامل 27 درصد مالیات میشود
  • سود بیش از 40 هزار لیر، شامل 35 درصد مالیات میشود

به عنوان نمونه:

اگر خانه ای به قیمت 200000 لیر در ترکیه بخرید و دو سال بعد تصمیم بگیرید که خانه را بفروشید، ارزش خانه حفظ خواهد شد و شما خانه ی خود را با ارزش 217000 لیر خواهید فروخت. از آنجایی که شما خانه ی خود را در مدت کوتاهتری از 5 سال خریداری کرده اید، باید مالیات بر سود پرداخت کنید. چرا که شما 17000 لیر سود کرده اید و باید 25% آن را مالیات دهید. این مالیات حتما باید  پرداخت شود و فرقی نمیکند که شما چه ملیتی دارید، ترکی هستید و یا نه که این مالیات سود حاصل از فروش ملک در ترکیه می باشد.

 شما همچنین می توانید برای کسب اطلاعات بیش تر درباره ی مالیات سود حاصل از فروش ملک در ترکیه و اطلاعات دیگر با یکی از را های زیر با ما ارتباط برقرار کنید: