مدارس بین المللی در ترکیه | هاوس بیز

مدارس بین المللی در ترکیه

سبک نظام آموزشی در مدرسه های ترکیه به صورت 4+4+4 می باشد. در مجموع دانش آموزان برای 12 سال باید آموزش ببینند. در مدرسه های دولتی ترکیه تحصیل برای هر 12 سال رایگان می باشد. اما درمدرسه های خصوصی و بین المللی خانواده ملزم به پرداخت شهریه می باشد. در دولت ترکیه تحصیلات رایگان شامل حال همه شهروندان می باشد و خانواده ها می توانند تحصیلات رایگان یا غیر رایگان را بنا بر دلخواه خود انتخاب کنند.

نحوه آموزش در مدرسه های بین المللی ترکیه با یکدیگر متفاوت هستند، اما بیشتر مدرسه ها بر اساس نحوه آموزشی در مدرسه های آمریکا، انگلیس و فرانسه انجام می شوند. زبان آموزش در مدرسه های بین المللی اغلب انگلیسی می باشد ولی در بعضی از مدارس زبان آموزش را می توانند انتخاب کنند. در بیشتر موارد در کنار زبان انگلیسی زبان های خارجی دیگر نیز به محصلین آموزش داده می شود.
بیشتر مدرسه های ین المللی ترکیه طبق استاندارد های جهانی عمل می کنند به همین خاطر است که در پایان دوره به محصلین مدرک بین المللی اعطا می شود. دانش آموزان با کسب این مدرک بین المللی می توانند در هر مدرسه بین المللی دیگری در کشور های دیگر به ادامه تحصیل بپردازند.

مدرسه بین المللی

(British International School Istanbul (BISI

نحوه آموزش این مدرسه بر اساس سیستم آموزشی انگلیس است و تدریس زبان انگلیسی می باشد. مدرسه بین المللی BISI شامل سه دوره تحصیلی است و تمامی استاندار های جهانی لازم را دارا می باشد. همچنین توسط شورای مدارس بین المللی بریتانیا تایید شده است.

مدرسه بین المللی استانبول

Istanbul International School

این مدرسه بین المللی در اوسکودر می باشد و زیر نظر وزارت آموزش و پرورش ترکیه و همینطور دانشگاه کمبریج اداره می شود. در واقع مدرسه بین المللی کمبریج است. محصلین بین 3 الی 18 سال سن هستند و بیش از 40 ملیت در این مدرسه درس می خوانند.

این مدرسه بین المللی در اوسکودر می باشد و زیر نظر وزارت آموزش و پرورش ترکیه و همینطور دانشگاه کمبریج اداره می شود. در واقع مدرسه بین المللی کمبریج است. محصلین بین 3 الی 18 سال سن هستند و بیش از 40 ملیت در این مدرسه درس می خوانند.

مدرسه بین المللی استانبول

Leave a Reply

Your email address will not be published.

فارسی